2864-logo-ons-domeintje-met-tekst2.jpg
BSO John F. Kennedyschool

BSO John F. Kennedyschool

Meer over deze locatie

Bosstraat 1

3317 KM Dordrecht

Telefoon: 06-12676688

Aantal plaatsen: 36

 

BSO John F. Kennedyschool - Loc1_Intro
BSO John F. Kennedyschool - Loc1_Intro
BSO John F. Kennedyschool - Loc1_Intro

Openingstijden

ONS Domeintje John F. Kennedy is het hele jaar van maandag t/m vrijdag open (uitgezonderd nationale feestdagen).

U kunt gebruik maken van de volgende opvangmogelijkheden;

Voorschoolse opvang:          7.00 tot 8.15 uur  
Naschoolse opvang:           1400 tot 18.00 uur 

In de schoolvakanties zijn we van 7.00 tot 18.00 uur open.

Er is mogelijkheid tot flexibele opvang als u extra opvang nodig heeft of als er bv. maar 1 keer in de maand een dagje opvang nodig is. We moeten hierbij wel rekening houden met de wettelijke kind-leidster-ratio. Daarnaast zijn we zijn altijd bereid met u mee te denken.

Kinderopvang ONS Domeintje is gesloten op de nationale feestdagen. 

Kerst: 25 December en 26 December
Nieuwjaarsdag: 1 Januari
Tweede paasdag: 1 april 2024
Koningsdag: 27 april 2024
Hemelvaartsdag: 9 mei 2024
Tweede pinksterdag: 20 mei 2024

 

BSO John F. Kennedyschool - Loc1_openingstijden
BSO John F. Kennedyschool - Loc1_tarieven

Tarieven

De tarieven die Kinderopvang ONS Domeintje hanteert zijn te vinden in de prijslijst. Dit is de prijs per maand excl. teruggave kinderopvangtoeslag.

Prijslijst Locatie John F. Kennedy school

There is also an English version of the pricelist available:

Pricelist Locatie John F. Kennedy school

Kinderopvangtoeslag

In 2024 is het bedrag vanuit de overheid waarover vergoeding kan worden gekregen voor de BSO €9,12

Download hier de kinderopvangtoeslagtabel. Daarin staat welk percentage via de kinderopvangtoeslag terug is te vragen.

LET OP: Het eerste kind is het kind met de meeste opvanguren per maand.

Of maak zelf een berekening op http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

 

 

Inspectierapport GGD

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang en peuterspeelzalen kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak en klachten.

De GGD voert ieder jaar bij alle kinderopvangorganisaties een inspectie uit. Voor de gemeente Dordrecht  doet zij dit ook bij ONS Domeintje voor Locatie John F. Kennedy school om vast te stellen of wij voldoen aan de eisen die de overheid stelt.

Inspectierapport GGD

 

BSO John F. Kennedyschool - Loc1_inspectierapport