2864-logo-ons-domeintje-met-tekst2.jpg
BSO Don Bosco

BSO Don Bosco

Meer over deze locatie

Nolensweg 1

3317 LE Dordrecht

Telefoon: 06-30645337

Aantal plaatsen: 20

 

BSO Don Bosco - Loc2_Intro
BSO Don Bosco - Loc2_Intro
BSO Don Bosco - Loc2_Intro

Openingstijden

ONS Domeintje Don Bosco is het hele jaar van maandag t/m vrijdag open (uitgezonderd nationale feestdagen).

U kunt gebruik maken van de volgende opvangmogelijkheden;

Voorschoolse opvang:          7.00 tot 8.30 uur
Naschoolse opvang:           14.30 tot 18.00 uur

In de schoolvakanties zijn we van 7.00 tot 18.00 uur open.

Er is mogelijkheid tot flexibele opvang als u extra opvang nodig heeft of als er bv. maar 1 keer in de maand een dagje opvang nodig is. We moeten hierbij wel rekening houden met de wettelijke kind-leidster-ratio. Daarnaast zijn we zijn altijd bereid met u mee te denken.

Kinderopvang ONS Domeintje is gesloten op de nationale feestdagen. 

Kerst: 25 December en 26 December
Nieuwjaarsdag: 1 Januari
Tweede paasdag: 1 april 2024
Koningsdag: 27 april 2024
Hemelvaartsdag: 9 mei 2024
Tweede pinksterdag: 20 mei 2024

BSO Don Bosco - Loc2_openingstijden
BSO Don Bosco - Loc2_tarieven

Tarieven

De tarieven die Kinderopvang ONS Domeintje hanteert zijn te vinden in de prijslijst. Dit is de prijs per maand excl. teruggave kinderopvangtoeslag.

Prijslijst Locatie Don Bosco school

There is also English an version of the pricelist available:

Pricelist Locatie Don Bosco school

Kinderopvangtoeslag

In 2024 is het bedrag vanuit de overheid waarover vergoeding kan worden gekregen voor de BSO €9,12

Download hier de kinderopvangtoeslagtabel Daarin staat welk percentage via de kinderopvangtoeslag terug is te vragen.

LET OP: Het eerste kind is het kind met de meeste opvanguren per maand.

Of maak zelf een berekening op http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

 

 

Inspectierapport GGD

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang en peuterspeelzalen kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak en klachten.

De GGD voert ieder jaar bij alle kinderopvangorganisaties een inspectie uit. Voor de gemeente Dordrecht  doet zij dit ook bij ONS Domeintje voor Locatie Don Bosco school om vast te stellen of wij voldoen aan de eisen die de overheid stelt.

Inspectierapport GGD

 

BSO Don Bosco - Loc2_inspectierapport