2864-logo-ons-domeintje-met-tekst2.jpg
Gedragscode ongewenst gedrag

Gedragscode ongewenst gedrag

Onze organisatie wil een veilig werkklimaat scheppen. Dat betekent dat we medewerkers willen
beschermen tegen ongewenst gedrag. Hiermee wordt bedoeld: discriminatie, agressie, (seksuele)
intimidatie en pesten. We hanteren daarom de Gedragscode ter voorkoming van Ongewenst Gedrag. Lees meer...

Bekijk hier ook ons pedagogisch beleidsplan